تقاضای سهام

تمام سفارشاتی که برای خرید سهم توسط فعالان بازار ثبت می‌شود، تقاضا نامیده می‌شود. افراد بر اساس تحلیل‌های خود سهمی را در قیمت‌های مختلف ارزش‌گذاری کرده و برای خرید آن اقدام می‌کنند. معمولا هر چه که قیمت روند صعودی پیدا کند، به دلیل افزایش ریسک خرید و احتیاط سرمایه‌گذاران به علت احتمال افت ناگهانی قیمت، کاهش تقاضا رخ می‌دهد.

Related Posts

Powered by BetterDocs