بازار پایه

بازار پایه از جمله بازارهای زیرمجموعه فرابورس است که شرکت‌های پذیرفته شده در آن شرایط ورود به بورس را ندارند و از بازار اول یا دوم فرابورس نیز لغو پذیرش شده‌اند. شفافیت و نظارت بر شرکت‌های پذیرفته شده در بازار پایه کمتر از شرکت‌های بازار اول و دوم فرابورس است، به همین دلیل ریسک سرمایه‌گذاری در آنها زیاد است. طبق قوانین جدید سازمان بورس، بازار پایه خود به سه نوع بازار زرد، نارنجی و قرمز تقسیم‌بندی می‌شود که دامنه نوسان و شرایط پذیرش در هر یک متفاوت است. دامنه نوسان در تابلوی زرد، نارنجی و قرمز به ترتیب  3، 2 و 1 می‌باشد که در صورت تداوم صف خرید و فروش در آنها برای سه روز متوالی، به شرط معامله بیش از دو هزارم درصد از حجم مبنا، سهم در روز معاملاتی بعد با دامنه نوسان به ترتیب 5، 4 و 2 بازگشایی خواهد شد.

پست های مرتبط:

Powered by BetterDocs