ارزش اسمی سهم

ارزش اسمی سهام در واقع مبلغی است که توسط قانون تعیین شده و روی هر برگه سهم درج می­‌گردد. در بورس اوراق بهادار تهران ارزش اسمی هر برگه سهم 1000 ریال می­‌باشد. بر اساس قوانین مصوب، ارزش اسمی هر برگه سهم برای شرکت‌های سهامی عام (یعنی شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه) نباید از 10،000 ریال بیشتر باشد.

پست های مرتبط:

Powered by BetterDocs