چرایی ریزش اخیر و پیش‌بینی آینده بازار سرمایه از زبان مدیرعامل کارگزاری صبا تامین