تحلیل تکنیکال و بنیادی سهم وخارزم و شبندر : 16 مهر 99