تحلیل تکنیکال و بنیادی سهم خودرو و فولاد : 23مهر 99