کندل استیک (Candlestick)

کندل‌استیک‌ها به معنی شمع، نوعی ابزار گرافیکی هستند که به طور شماتیک و به سریع‌ترین شیوه ممکن، بیشترین (High) و کمترین (Low) میزان قیمت و همچنین قیمت بازگشایی (Open) و قیمت بسته شدن (Close) سهم را در یک دوره‌ی زمانی مشخص، نشان می‌دهند. نمودارهای شمعی، بیان‌کننده‌ی رفتار سرمایه‌گذاران در بازار به شکل گرافیکی هستند که تحلیل‌گران تکنیکال با بررسی و تحلیل الگوهایی که توسط این نمودارها به وجود می‌آید، می‌توانند مناسب‌ترین زمان خرید و فروش را تشخیص دهند. کندل‌ها از دو بخش کلی بدنه (Body) و سایه (Shadow) تشکیل شده‌اند. بدنه نشانه‌ی قدرت خریداران یا فروشندگان و سایه نمایانگر قیمت معامله شده خارج از محدوده‌ی باز و بسته شدن قیمت است.

Related Posts

Powered by BetterDocs