پول هوشمند

سرمایه‌گذاران بزرگ و حرفه‌ای به علت داشتن تجربه و روابط زیاد، معمولا در تشخیص بهترین موقعیت برای خرید یک سهم مستعد رشد از دیگران موفق‌تر عمی می‌کنند. هرگاه این سرمایه‌گذاران به دلایل مختلف نظیر جذابیت زیاد قیمت و یا اطلاعات نهانی، به تدریج یا به یکباره سرمایه‌ی خود را وارد سهمی کنند، به اصطلاح گفته می‌شود پول هوشمند به سهم وارد شده است. در حالت معکوس نیز، زمانی که سرمایه‌گذاران بزرگ قصد خروج از سهم را می‌گیرند، در قیمت‌های موردنظرشان اقدام به خروج تدریجی و یا یکباره از سهم می‌کنند و به اصطلاح خروج پول رخ می‌دهد.

Related Posts

Powered by BetterDocs