نماد معاملاتی

به منظور سهولت بیشتر، سازمان بورس برای هر شرکت نمادی تعریف را تعریف کرده که حرف اول آن معرف گروه یا صنعتی است که شرکت در آن فعالیت می­‌کند و حروف دیگر برگرفته از نام یا برند شرکت هستند. برای مثال نماد معاملاتی حکشتی مربوط به شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران است که حرف “ح” بیانگر گروه حمل و نقل و کلمه‌­ی کشتی از نام شرکت گرفته شده‌است. در صورتی که نماد معاملاتی مربوط به حق تقدم شرکت باشد، حرف “ح” در آخر اسم نماد نیز درج می­‌گردد. در انتخاب نام نمادهای بورسی استثنائاتی نیز وجود دارد، برای مثال نماد شرکت‌های گروه شیمیایی با حرف ش آغاز می‌شود، اما سهم پترول یکی از سهام شیمیایی است که از این قاعده پیروی نمی‌کند. سهام دیگری مانند ذوب، چدن، شستا، کی بی سی و … نیز از همین استثنائات به شمار می‌آیند.

Related Posts

Powered by BetterDocs