نسبت قیمت به سود سهم (P/E)

این نسبت از تقسیم قیمت سهم در بازار بر سود هر سهم (EPS) بدست می­ آید و از مهم­‌ترین عوامل ارزندگی یک سهم محسوب می ­شود. هر چه میزان P/E سهام یک شرکت کمتر باشد، بیانگر آن است که قیمت سهم به میزان سودآوری شرکت رشد نکرده و نشان از فاصله­ ی سهم تا ارزش واقعی خود دارد. این گونه سهام معمولا پتانسیل رشد تا محدوده سودآوری خود را دارند، البته زمان این رشد را نمی‌توان پیش‌بینی کرد، به همین دلیل نسبت P/E از پارامترهای بنیادی و طولانی‌مدت سهام به شمار می‌آید.

Related Posts

Powered by BetterDocs