سامانه تدان

سامانه‌ی تدان یکی از زیرمجموعه‌های سامانه کدال است که با هدف ارتباط مستمر و شفاف تحلیل‌گران و ناشران بازار طراحی و راه‌اندازی شده است. گزارشات تحلیلی صورت‌های مالی شرکت‌ها و پرسش‌های فعالین بازار از ناشران در این سامانه منتشر می‌شوند. سوالات منتشر شده در تدان، توسط ناشران و در قالب برگزاری یک کنفرانس خبری پاسخ داده شده و نتایج حاصل از کنفرانس در سامانه کدال به اطلاع عموم سرمایه‌گذاران می‌رسد.

Related Posts

Powered by BetterDocs