تابلوخوانی

هر فعال بازار سرمایه برای داشتن خرید و فروش موفق می‌بایست تحلیل درستی از معاملات روزانه در هر سهم داشته باشد. برای این منظور درباره هر نماد بورسی، اطلاعات مورد نیاز در سایت مدیریت فناوری بورس قابل دسترسی است. در این سایت اطلاعاتی شامل حجم و ارزش معاملات روزانه، درصد سهامداران حقیقی و حقوقی و بسیاری اطلاعات دیگر در هر لحظه قابل مشاهده است. معامله‌گر می‌تواند با بررسی اطلاعات این سایت و عملکرد معامله‌گران حقیقی و حقوقی، روند حاکم بر سهم را در کوتاه‌مدت یا حتی میان‌مدت تشخیص داده و از این طریق از روند کلی نماد باخبر شود.

Related Posts

Powered by BetterDocs