افشای اطلاعات با اهمیت

اتفاقات و رویدادهای تاثیرگذار در یک شرکت می‌تواند قیمت و ارزش سهام آن شرکت را دست‌خوش نوسانات کند، از این رو با هدف شفافیت در اطلاع‌رسانی به عموم فعالان بازار سرمایه، اطلاعات مهم شرکت‌ها با رعایت دستور العمل سازمان بورس و در گروه الف یا ب در سامانه کدال افشا می‌شود. افشای اطلاعات گروه الف معمولا از اهمیت بیشتری در مقایسه با اطلاعات گروه ب دارند. این اطلاعات از افزایش نرخ مواد اولیه یا محصولات گرفته تا برگزاری مزایده و حتی انحلال شرکت را شامل می‌شود.

پست های مرتبط:

Powered by BetterDocs