افشای اطلاعات بااهمیت گروه الف

انتشار افشای اطلاعات با اهمیت به این دلیل که سرمایه‌گذاران را از اتفاقات مهم و تاثیرگذار بر روند سود و زیان شرکت مطلع می‌کند، حائز اهمیت است. افشای اطلاعات گروه الف مهم‌ترین این اطلاعات هستند که شامل توقف همه یا بخشی از فعالیت‌های شرکت، راه‌اندازی مجدد فعالیت‌های شرکت، انعقاد یا فسخ قراردادهای مهم شرکت، مجوز افزایش قیمت محصولات، تغییر در عملکرد شرکت‌های تحت کنترل، تعدیلات سنواتی، تحصیل یا واگذاری سهام، نقل و انتقال املاک و دارایی‌های ثابت شرکت می‌باشند. سهم پس از افشای اطلاعات الف، متوقف می‌شود و پس از آن بدون دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد.

بیشتر بخوانید

Powered by BetterDocs