افزایش سرمایه

افرایش سرمایه مجوزی است که شرکت برای انتشار و فروش مقدار معینی سهام جدید از سازمان بورس اخذ می­‌کند. این اقدام پس از پيشنهاد افزایش سرمایه به هيئت مديره، ارائه طرح توجيهي و مشخص نمودن روش و محلي كه مبلغ حاصل از افزايش سرمايه قرار است در آن سرمایه­‌گذاری شود، انجام می­‌پذیرد. افزایش سرمایه پس از اخذ مجوز از سازمان بورس، در مجمعی با حضور سهامداران تصویب می‌شود. افزایش سرمایه می‌تواند از سه طریق آورده نقدی و مطالبات سهامداران، تجدید ارزیابی دارایی­‌ها و اموال ثابت و سود انباشته شرکت در سنوات قبل انجام گیرد.    

پست های مرتبط:

Powered by BetterDocs