بیت کوین یا سهام، در کدام بازار سرمایه‌گذاری کنیم؟