رتبه اعتباری

رتبه‌بندی اعتباری ارائه‌ی نظر رسمی و تخصصی درباره‌ی میزان ریسک بازپرداخت اصل و سود یک اوراق بدهی است که تعیین‌کننده‌ی صلاحیت نهاد ناشر آن می‌باشد. این رتبه‌بندی بر اساس تحلیل و بررسی‌های بدست آمده از ناشر، صنعت، وضعیت کلی بازار و ماهیت اوراق بهادار تعیین می‌شود و در واقع سنجشی است که در خصوص وضعیت یک شرکت نسبت به دیگر شرکت‌های هم‌گروه خود انجام می‌شود.

Powered by BetterDocs

نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید

ایمل شما نشان داده نخواهد شد.