قیمت آخرین معامله

در هر روز معاملاتی، تعداد زیادی خرید و فروش در قیمت‌های مختلفی انجام می‌گیرد که این قیمت‌ها در دامنه نوسان قیمتی سهم قرار دارند. آخرین قیمتی که سهم در هر لحظه در حال معامله بوده ویا  در پایان زمان معاملات در آن قیمت بسته می­‌شود، قیمت آخرین معامله نام دارد. متناسب با حجم معاملات و مقدار حجم مبنا، قیمت آخرین معامله می­‌تواند با قیمت پایانی برابر بوده و یا از آن کمتر یا بیشتر باشد.

Related Posts

Powered by BetterDocs