اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Band)

باند بولینگر از گروه اندیکاتورهای دنباله‌رو و تاییدکننده است که جهت بررسی میزان نوسانات قیمت در اطراف میانگین متحرک ساده، بر اساس 20 دوره‌ی زمانی به کار می‌رود. این اندیکاتور در حقیقت یک کانال روی نمودار قیمت است که خط بالایی و پایینی آن از دو برابر کردن انحراف معیار میانگین متحرک، تعیین می‌شوند. هرگاه باند بولینگر در نمودار قیمت یک سهم باریک شود (خطوط بالا و پایین بهم نزدیک شوند)، در پیش بودن یک روند پر قدرت را پیش‌بینی می‌کند و هرگاه خطوط از هم فاصله گیرند، روند صعودی یا نزولی قیمت آغاز شده و اصطلاحا دهانه باند باز می‌شود.

پست های مرتبط:

Powered by BetterDocs