امواج الیوت

امواج الیوت در حقیقت خطوط روندی هستند که هر یک از آن‌ها نشان دهنده یک موج صعودی یا نزولی تا نقطه تغییر قیمت است. این امواج از پنج موج که سه تا از آنها موافق جهت و دو موج دیگر مخالف جهت روند اصلی هستند، تشکیل می‌شوند. موج‌ها شامل دو نوع جنبشی و اصلاحی هستند. جنبشی و اصلاحی بودن امواج به صعودی یا نزولی بودن آن وابسته نیست و به جهت‌گیری آن نسبت به موج بزرگ‌تر بستگی دارد، به طوری که موج هم‌جهت با روند اصلی جنبشی و موج مخالف جهت روند اصلی، اصلاحی نامیده می‌شوند.

پست های مرتبط:

Powered by BetterDocs