اسیلاتور (نوسانگرنما)

اسیلاتورها (oscillators) یا نوسانگرنماها دسته‌ای از اندیکاتورها هستند که کاربرد آن‌ها نمایان کردن رفتارهای هیجانی خریداران و فروشندگان در بازه‌های زمانی مختلف هستند. بدین معنی که این اندیکاتورها مناطقی را به عنوان اشباع خرید (افزایش بیش از اندازه قیمت به دلیل هیجان زیاد برای خرید) و اشباع فروش (کاهش بیش از اندازه‌ی قیمت به واسطه‌ی هجوم سرمایه‌گذاران برای فروش) تعریف می‌کنند که معاملات در این مناطق معمولا هیجانی بوده و باعث تشکیل حباب قیمتی می‌شوند. از پرکاربردترین اسیلاتورها می‌توان به RSI و استاکستیک اشاره کرد.

پست های مرتبط:

Powered by BetterDocs