استراتژی بلند مدت

افراد دارای استراتژی بلندمدت، حداقل برای یک سال قصد فروش سهام خود را ندارد و می‌خواهند از سود مرکب حاصل از سرمایه‌گذاری‌ در دوره‌های طولانی بهره ببرند. اولین قانون برای سرمایه‌گذاری بلند مدت این است که شخص از نقدینگی مازاد خود برای سرمایه‌گذاری استفاده کند، زیرا ممکن است در شرایط نامساعد بازار و سهم به پول خود نیاز پیدا کند و نتواند آن را از بازار خارج کند. دومین قانون نیز انتخاب شرکت‌های بزرگ با ارزش ذاتی بالا و دارای برنامه‌ها و طرح‌های سودآور برای آینده است.

پست های مرتبط:

Powered by BetterDocs