کاربرد اندیکاتور به عنوان یک ابزار قدرتمند در تحلیل تکنیکال