لغو پذیرش

هر شرکت بورسی ممکن است به دلیل عدم رعایت دستورالعمل‌ها و ضوابط سازمان، لغو پذیرش شود. در این شرایط، شرکت برای ادامه فعالیت‌های خود در بازار سرمایه، از بازار بورس یا بازار اول و دوم فرابورس، به بازار پایه منتقل ‌می‌شود. از جمله دلایل لغو پذیرش می‌توان به زیان‌ده بودن شرکت طی دو دوره‌ی مالی متوالی، انحلال یا ورشکستی و یا عدم انجام تعهدات شرکت در خصوص رعایت مفاد مواد 35 و 36 دستورالعمل سازمان، پس از گذشت شش ماه از تاریخ اعلام لغو پذیرش توسط سازمان بورس یا هیات پذیرش، اشاره کرد.

Powered by BetterDocs

نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید

ایمل شما نشان داده نخواهد شد.