#Glory To Ukraine! Glory to the heroes!

شاخص سهام شناور آزاد

این شاخص بیان‌کننده بازده میانگین قیمت و رشد یا افت سهام شناور آزاد شرکت‌های بورسی در یک روز معاملاتی است. در محاسبه شاخص سهام شناور آزاد، هر شرکتی که بیشترین شناوری سهام را داشته باشد، تاثیرگذارتر است. از آنجا که این دسته از سهام عموما توسط اشخاص حقیقی معامله می‌شود، شاخص خوبی برای تحلیل رفتار سهامداران حقیقی می‌باشد.

Related Posts

Powered by BetterDocs

نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید

ایمل شما نشان داده نخواهد شد.