سهام عادی

سهام عادی (common stock) سندی است که بیانگر میزان معینی از سود و مزایای یک شرکت سهامی برای سهامداران آن می‌باشد. دارندگان این سهام از حقوق مختلفی مانند دریافت سود در صورت توزیع توسط شرکت، داشتن حق رای در مجامع مختلف شرکت و دارا بودن حق تقدم برای مالکیت سهام جدید شرکت از طریق افزایش سرمایه، برخوردار هستند.

Powered by BetterDocs

نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید

ایمل شما نشان داده نخواهد شد.