#Glory To Ukraine! Glory to the heroes!

بالاترین قیمت

حداکثر قیمتی است که یک سهم در یک روز معاملاتی و با توجه به عرضه و تقاضا و البته دامنه نوسان مجار، می‌تواند تا آن میزان رشد کند. دست‌یابی به بالاترین قیمت با افزایش تقاضا و تخیله فروشندگان همراه است. بالاترین قیمت در روزهایی که خریداران به طور هیجانی دست به خرید می‌زنند، می‌تواند تا حداکثر سقف قیمت روزانه افزایش یابد.

Powered by BetterDocs

نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید

ایمل شما نشان داده نخواهد شد.