#Glory To Ukraine! Glory to the heroes!

استراتژی کوتاه مدت

افرادی که با توجه به تحلیل‌های خود اقدام به خرید سهمی با هدف حداقل سه ماهه می‌کنند و فارغ از شرایط بازار، تصمیمی برای فروش سهم ندارند، افراد دارای استراتژی کوتاه مدت به حساب می‌آیند.

Powered by BetterDocs

نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید

ایمل شما نشان داده نخواهد شد.