گره معاملاتی

از آنجا که وجود دامنه نوسان برای قیمت باعث ایجاد صف‌های خرید یا فروش می‌شود، ممکن است در نمادی صف به وجود آمده به حدی سنگین باشد که معامله‌گران امیدی به جمع شدن آن نداشته و از این رو تمایلی برای خرید (در زمان صف فروش) یا فروش (در زمان صف خرید) نداشته باشند. در این شرایط با توجه به پایین بودن حجم معاملات نسبت به حجم مبنا، قیمت پایانی نسبت به روز قبل تغییر محسوسی نخواهد کرد. اگر این وضعیت 5 روز معاملاتی متوالی ادامه پیدا کند، آن نماد مشمول دستورالعمل گره معاملاتی خواهد شد. بدین ترتیب که سهم در مرحله پیش‌گشایش روز معاملاتی بعدی، با دامنه نوسان 10 درصدی کشف قیمت می‌شود تا حجم معاملات آن افزایش پیدا کند. 

Related Posts

Powered by BetterDocs