کنفرانس اطلاع رسانی

هنگامی که هر نماد بورسی برای تغییرات بیش از 50 درصدی قیمت سهم بسته می‌شود؛ فعالان و کارشناسان بازار سرمایه سوالات خود را در مورد عملکرد و آینده شرکت در سامانه تدان مطرح می‌کنند و شرکت موظف است طی دو روز به این سوالات پاسخ دهد. سپس در جلسه‌ای سوالات و پاسخ مدیران شرکت اطلاع رسانی ‌می‌شود. به این جلسه کنفرانس اطلاع‌رسانی نماد گفته می‌شود. پس از اتمام این جلسه سوالات و پاسخ مدیران شرکت در سامانه کدال برای رویت سایر فعالان بازار و سهامداران بارگزاری می‌شود.

Powered by BetterDocs