کف سهم (Accumulation Share)

هرگاه قیمت سهم در انتهای یک روند نزولی و به استناد تحلیل‌های مختلف روی یک حمایت قوی قرار گیرد، به طوری که حجم معاملات در آن محدوده به طور قابل توجهی افزایش یابد، در این صورت روند نزولی سهم پایان‌یافته و قیمت پایانی در آن روز به عنوان کف قیمتی سهم تعیین می‌شود. در این حالت معمولا انتظار می‌رود که از روز معاملاتی بعدی، روند صعودی در سهم حاکم شود. اما بایستی توجه داشت که این افزایش حجم معاملات ناشی از معاملات صوری (کد به کد حقیقی به حقوقی و حقوقی به حقوقی) یا خروج بخشی از سهامداران عمده نباشد.

Powered by BetterDocs