کف‌سازی سهم

زمانی که یک سهم برای مدت نسبتا طولانی در یک کانال قیمتی مشخص و در بین یک سطح حمایت و یک سطح مقاومت نوسان کند، به اصطلاح گفته می‌شود که سهم در حال کف‌ساز است. این عمل معمولا توسط سهامداران عمده و برای جمع‌آوری مقدار بیشتری سهم و قبل از یک روند صعودی، انجام می‌شود. سهمی که کف‌سازی مناسبی انجام داده باشد از فروشندگان خالی شده و سهامداران جدیدی پیدا کرده‌است که سهم را تا رشد قیمتی قابل‌توجه نخواهند فروخت.

Powered by BetterDocs