پول‌شویی

پول‌شويي به معنای اختفا يا تغيير ظاهری در عواید نامشروع حاصل از فعاليت‌هاي مجرمانه است، به گونه‌اي كه وانمود شود اين عوايد از منابع قانوني سرچشمه می‌گیرد. در حقیقت هر فعالیتی که با وجه نقد سروکار داشته باشد، از آسیب پول‌شویی در امان نیست. از جمله‌ی این فعالیت‌ها سرمایه‌گذاری در بورس است که شخص یا نهاد خاطی می‌تواند از طریق خرید و فروش اوراق بهادار رد پول کثیف خود را از بین ببرد.

Powered by BetterDocs