پذیره نویسی سهام

پذیره­ نویسی سهام ، فرآیندی است که در آن شرکت‌های سهامی عام  به منظور تامین مالی فعالیت­‌ها و طرح‌های آتی خود انجام می­ دهند تا با عرضه سهام یا اوراق بدهی در میان سرمایه‌گذاران بورسی در بازار سرمایه، منابع مالی مورد نیاز را به دست آورند. پذیره‌نویسی می‌تواند در زمان تاسیس شرکت انجام گیرد، اما در بیشتر مواقع مرسوم است که شرکت‌هایی که قبلا تاسیس شده‌اند، برای ورود به بازار سرمایه این فرایند را انجام دهند.

Powered by BetterDocs