وضعیت نماد

برای رعایت عدالت و حفظ حقوق سهامداران، زمانی که در یک سهم اخبار مهمی نظیر افشای اطلاعات یا برگزاری مجمع رخ می‌دهد، معاملات در سهم به صورت موقت متوقف می‌شود تا همه سهامداران و فعالان بازار از آن رخداد آگاه شوند. در این حالت وضعیت نماد از حالت عادی (مجاز) به حالت ممنوع-متوقف تغییر کرده و دیگر معامله‌ای در آن صورت نمی‌گیرد. در زمان بازگشایی مجدد سهم نیز ابتدا سهم از حالت ممنوع-متوقف به حالت مجاز-محفوظ که به آن کشف قیمت نیز می‌گویند، تغییر می‌کند و سپس معاملات سهم به روال عادی باز می‌گردد.

Powered by BetterDocs