ناظر بازار

ناظر بازار نهادی است که بر اجرای صحیح قوانین و نحوه‌ی انجام معاملات در بازار سرمایه نظارت می‌کند؛ ناظر بازار همچنین مسئول بررسی موضوع افشای اطلاعات با اهمیت ناشران بورسی و رعایت نحوه‌ی افشای آنها در سامانه کدال می‌باشد؛ ناظر بازار در صورت مشاهده‌ی هرگونه مغایرت در اطلاعات منتشره توسط ناشر، وضعیت نماد را تا رفع ابهامات موجود در آن به حالت ممنوع-متوقف تغییر می‌دهد. در بورس ایران مسئولیت نظارت بر بازار سرمایه بر عهده‌ی سازمان بورس اوراق بهادار تهران است؛ که ریاست آن توسط شورای عالی بورس تعیین می‌گردد.

Powered by BetterDocs