میانگین کم‌کردن

میانگین کم‌کردن در حقیقت خرید پله‌ای است، بدین ترتیب که معامله‌گر ابتدا با تحلیل‌های مختلف قیمتی را به عنوان کف سهم تشخیص می‌دهد، سپس درصدی از سرمایه خود را در آن قیمت خرید می‌کند. اگر تحلیل او درست نبود و قیمت سهم کاهش پیدا کرد، درصد دیگری از سرمایه خود را نیز خرید می‌نماید و عملا میانگین قیمت خرید خود را کاهش می‌دهد تا در اولین برگشت سهم با سرعت بیشتری وارد سود شود. این اتفاق در صورت تشخیص درست حدود قیمت برای کف سهم می‌تواند راهگشا و کم ریسک باشد، اما در صورت تحلیل غلط و عدم توجه به شرایط کلی بازار می‌تواند سرمایه‌گذار را متحمل زیان سنگین کند.

Powered by BetterDocs