میانگین متحرک

میانگین متحرک میانگینی است که شامل قسمتی از داده‌ها و نه همه‌ی آنها می‌شود که در مواقعی برای بیان دقیق‌تر وضعیت یک موضوع استفاده می‌شود. میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال به منظور هموارسازی و حذف داده‌های پرت و تصادفی از نمودار قیمت، استفاده می‌شود. این میانگین شامل دو نوع میانگین متحرک ساده (SMA) و نمایی (EMA) است و برای تشخیص روند تغییرات قیمت کاربرد دارد. هرگاه میانگین متحرک زیر نمودار قیمت باشد، مانند یک خط حمایت عمل کرده و از نفوذ قیمت به زیر آن جلوگیری می‌کند که می‌تواند نشان از یک روند صعودی باشد. در شرایط معکوس نیز مانند یک مقاومت عمل کرده و از رشد قیمت ممانعت می‌نماید.

Powered by BetterDocs