هرگاه با رشد قیمت سهم (روند صعودی) افزایش حجم معاملات نیز رخ دهد، تعداد فروشندگان به طور قابل‌ملاحظه‌ای افزایش می‌یابد. در این شرایط سهم به یک سقف قیمتی نزدیک شده و احتمال دارد که روند سهم معکوس و صف فروش تشکیل شود. به این سقف قیمتی که احتمال بازگشت روند سهم در آن زیاد است، مقاومت گفته می‌شود. در ناحیه‌ی مقاومتی، در حقیقت قیمت سهم برای اکثر خریداران جذابیتی ندارد و بالعکس سرمایه‌گذاران را برای فروش سهم و کسب سود حاصله ترغیب می‌کند. 

Powered by BetterDocs