هرگاه قیمت­‌ها به محدوده‌ای برسند که با افزایش حجم معاملات به تدریج تقاضا در یک سهم افزایش یابد، در این حالت قیمت سهم نیز رو به افزایش می‌گذارد و تقاضا بر عرضه غلبه می­‌کند. به این محدوده در اصطلاح محدوده‌ی حمایتی سهم گفته می­‌شود. در حقیقت سرمایه‌گذاران با خرید قابل‌توجه خود در محدوده حمایتی، از کاهش بیشتر قیمت سهم جلوگیری می‌کنند. در این محدوده‌ها  روند نزولی قیمت سهم شتاب کمتری می‌گیرد و به مرور به روند صعودی تبدیل می‌شود.

Powered by BetterDocs