حجم معاملات در بورس

فاکتور حجم معاملات در بورس به معنی تعداد سهام معامله شده در هر سفارش خرید یا فروش است و از کاربردهای مهم آن تشخیص ورود و خروج نقدینگی و نقدشوندگی یک سهم می‌­باشد. حجم معاملات باید تاییدکننده روند سهم باشد تا بتوان از آن در تحلیل‌­های مختلف استفاده کرد. بدین معنی که حجم معاملا‌ت بالا می‌تواند نشان از تمایل بیشتر خریداران به سهم و یا فشار فروش ناشی از خروج پول از سهم باشد. درصورتی که سهمی روند صعودی داشته باشد، برای تداوم این روند می­‌بایست حجم معاملات در روزهای مثبت سنگین‌­تر باشد. در حالت بر عکس نیز اگر روند سهمی نزولی باشد، تا زمانی که حجم معاملات در روزهای منفی سنگین‌ است، روند نزولی سهم ادامه خواهد داشت. از این رو حجم معاملات تاییدکننده روند سهم است.

Powered by BetterDocs