ارزش معاملات کل بورس

منظور از ارزش معاملات کل در بورس، مجموع نقدینگی مبادله شده در تمامی سهم‌های خرید و فروش شده طی یک روز معاملاتی در بورس است. ارزش معاملات در بازار نشان‌دهنده‌ی میزان ورود و خروج نقدینگی است. ارزش کل معاملات از مجموع حاصل‌ضرب تعداد کل معاملات هر بازار (بورس و فرابورس) در حجم معاملات آن بازار در هر لحظه بدست می‌آید که در سایت مدیریت و فناوری بورس تهران، قابل مشاهده است.

پست های مرتبط:

Powered by BetterDocs