هرگونه داد و ستد بین افراد که به منظور کسب سود یا درآمد انجام پذیرد، معامله نامیده می‌شود. معامله در بورس به معنی تبادل اوراق بهادار توسط خریداران و فروشندگان  می‌باشد. معاملات در بورس به صورت آنلاین و بدون هیچ‌گونه انتقال فیزیکی برگه سهام صورت می‌گیرد که سهولت و سرعت انجام معاملات را سبب شده است.

Powered by BetterDocs