مجمع عمومی فوق العاده

در موارد ویژه‌­ای که تصمیم­‌گیری در رابطه با موضوعی خاص نیازمند استماع نظرات سهامداران و تصویب آن‌ها است و موضوع در حیطه وظایف مجمع عمومی عادی سالیانه قرار نمی‌گیرد، مجمع عمومی فوق العاده تشکیل می­‌شود. از جمله اختیارات این مجمع تغییرات در اساسنامه، افزایش یا کاهش سرمایه شرکت، تغییر در ترکیب هیئت مدیره و حتی انحلال شرکت می­‌باشد.  

Powered by BetterDocs