فشار عرضه

فشار عرضه زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت‌ها در اثر جو منفی ناشی از اخبار اقتصادی بد یا گزارشات نامناسب از شرکت‌ها، روند نزولی پیدا می‌کند. در این حالت سهامداران از ترس کاهش سود یا از دست رفتن اصل سرمایه خود، برای فروش دارایی خود هجوم می‌آورند. این فشار عرضه، کاهش ناگهانی قیمت را به دنبال دارد و در این شرایط، حتی سهامداران راضی به فروش سهم خود با قیمتی پایین‌تر از ارزش آن هستند.

Powered by BetterDocs