فشار تقاضا

هرگاه خریداران به واسطه‌ی جو حاکم بر بازار یا اخبار خوب و امیدوارکننده برای خرید به سهمی هجوم ببرند، در آن سهم به اصطلاح فشار تقاضا یا حجم بالای تقاضا برای خرید شکل می‌گیرد. فشار تقاضا باعث می‌شود که افراد برای خرید سهام مربوطه، حتی قیمت‌های بالاتر از ارزش سهم را نیز پیشنهاد دهند. این اتفاق می‌تواند به افزایش هیجانی و غیر منطقی قیمت سهم منجر شود که به آن حباب قیمتی می‌گویند.

Powered by BetterDocs