عبارت فرابورس به معنای «خارج از بورس» و از اصطلاح لاتین آن، یعنی OTC) over the counter)، گرفته شده است. فرابورس محلی برای داد و ستد سهام شرکت‌هایی است که شفافیت مالی یا وضعیت سودآوری کافی برای حضور در بورس را ندارند و به صورت توافقی میان خریدار و فروشنده معامله می‌شوند. سازمان بورس برای معاملاتی که در بازار فرابورس انجام می‌شود، نظارت محدودتری را اعمال می‌کند. فرابورس شامل بازارهای مختلف اول، دوم، سوم (عرضه بلوکی یا عمده) و بازارپایه شامل تابلوهای زرد، نارنجی و قرمز می‌باشد، که هر کدام دارای شرایط و قوانین خاصی برای پذیرش هستند.

Powered by BetterDocs