صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی

نوعی از صندوق‌ها هستند که در بازارهای مالی دارای شاخص فعالیت می‌کنند؛ بدین منظور که معیاری برای سنجش رشد یا افول دارایی‌های آن بازار وجود دارد. این شاخص می‌تواند ارزش طلا، سهام و یا ارز باشد؛ اما در ایران صندوق‌های سرمایه‌گذاری اکثرا در سهام سرمایه‌گذاری می‌کنند و کمتر به بازارهای موازی می‌پردازند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری شاخصی در بورس ایران بر روی سهام شرکت‌های شاخص ساز بورسی سرمایه‌گذاری می‌کنند؛ که از جمله‌ی آنها می‌توان به صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه، کاردان و کارآفرین اشاره کرد. از مزایای سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها کاهش هزینه‌ها و حذف ریسک مدیریتی است؛ اما معایبی مثل کاهش دارایی‌ها و نوسانات قیمت در آنها وجود دارد.

Powered by BetterDocs