صندوق‌های قابل معامله (ETF)

صندوق‌های قابل معامله یا Exchange Traded Fund) ETF)، نوعی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری هستند که همانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک از مجموعه‌ای از اوراق بهادار تشکیل شده‌اند. ولی بر خلاف آنها که تنها در پایان زمان معاملات و مشخص شدن  NAV صندوق قابل معامله هستند، می‌توان آن‌ها را در طول زمان معاملات بازار (9:00 تا 12:30)، مانند سهام عادی شرکت‌ها خرید و فروش کرد. از مزایای خرید و فروش واحدهای این صندوق‎‌ها معافیت مالیاتی و هم‌چنین کاهش هزینه تسویه واحدهای صندوق، نسبت به صندوق‌های سرمایه‌گذاری عادی است.

Powered by BetterDocs