صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک

صندوق‌های سرمایه گذاری نهادهای مالی هستند که به منظور مدیریت حرفه‌ای وجوه سرمایه‌‌گذاران و مشارکت غیر مستقیم آن‌ها در بورس، با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، تأسیس شده و تحت نظارت آن فعالیت می‌کنند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری با تجمیع سرمایه اشخاص حقیقی و ایجاد منابع مالی گسترده از آن‌ها و با استفاده از افراد مجرب و متخصص در زمینه‌ی سرمایه‌گذاری در بورس، تلاش می‌کنند سبدی از اوراق مختلف بهادار تشکیل دهد و سهامداران صندوق را از سودآوری آن بهرمند سازد.

Powered by BetterDocs